1- بهبود دسترسی عادلانه عموم مردم به خدمات اورژانس پیش بیمارستانی رایگان 
2- کاهش مرگ و میر بیماران و مصدومان اورژانسی
3- افزایش احیای قلبی ریوی موفق پیش بیمارستانی 
4 - افزایش رضایتمندی ارباب رجوع و خدمات گیرندگان مرکز
5- کاهش شکایتهای ارباب رجوع 
6 - ارتقای سلامت پرسنل 
7 - ارتقای آگاهی عمومی از سلامت در بلایا و فوریتهای پزشکی
8 - ارتقای حفظ و نگهداشت اموال
9 - ارتقای سطح ایمنی پایگاه ها ، تاسیسات ، ابنیه و انبارها 
10 - ارتقای شاخص های اقتصاد سلامت در فوریتهای پزشکی 
11 - ارتقای جلب مشارکت های مردمی و خیرین سلامت 
12 - ارتقای سطح لایه های مختلف ارتباطی مرکز 
13 - بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی محل کار پرسنل 
14 - ارتقای جلب مشارکت و تفاهم همکاری سازمانهای دولتی و غیردولتی همکار و غیر همکار 
15 - ارتقای جلب مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادات و انتقادات 
16 - ارتقای سطح شاخصهای کیفی مرکز 
17 - ارتقای شاخص های صیانت از حقوق شهروندی
18 - نطارت بر فعالیت آمبولانس خصوصی و حمایت از مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری
19 - ارتقای سطح دانش و مهارت پرسنل 
20 - بهبود شاخص های it مرکز


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0