نام و نام خانوادگی : هادی درزی رامندی

سال تولد : 1359

رشته تحصیلی :
- کارشناس فوریتهای پزشکی
- کاردان فوریتهای پزشکی
- تکنسین دامپزشکی

دانشگاه محل تحصیل :
- دانشگاه علوم پزشکی قزوین
- دانشگاه علوم پزشکی قزوین
- دانشگاه آزاد اسلامی ابهر

سوابق شغلی :
- مسئول اورژانس شهرستان بویین زهرا از سال 1399
- مسئول پایگاه دانسفهان به مدت 4 سال 
- کارشناس فوریتهای پزشکی از سال 1398
- تکنسین فوریتهای پزشکی از سال 1393 تا 1396
- کمک تکنسین فوریتهای پزشکی از سال  1388 تا  1393

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0