معرفی خدمت :

    با توجه به راه اندازی اتوماسیون 115 از دی ماه 1396 و تکمیل فرم های ماموریت بصورت الکترونیکی ، در صورت نیاز به ارائه فرم ماموریت اورژانس پیش بیمارستانی بیماران و یا مصدومین حوادث به مراجع قانونی از قبیل دادگاه ، کلانتری و بیمه با در دست داشتن معرفی نامه شامل تاریخ فوریت - نام و نام خانوادگی مددجو و آدرس محل فوریت از مراجع ذیصلاح ، به واحد اداری مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان قزوین به آدرس ذیل مراجعه فرمایید.

    قزوین - بلوار شهید سلیمانی - بلوار حج - بن بست ثبت و اسناد - مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان


    6.0.9.0
    گروه دورانV6.0.9.0